Vår policy

Din integritet är viktig för oss

Din integritet är viktig för oss

Integritets- och cookiepolicy

Information till registrerade

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

C-Translation AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter (kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter och anställningsuppgifter) avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag, genom eventuellt kontaktformulär på hemsidan eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vårt avtal eller för att kunna ingå sådant avtal med dig.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras mellan våra olika koncern- eller systerbolag för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas under avtalets löptid eller den längre tid som påkallas av ärendets natur, exempelvis för att fullfölja eventuella garantiåtaganden. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet kan komma att sparas under en tid efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från eventuellt nyhetsbrev eller avböjer vidare kontakt kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du kan kostnadsfritt begära ut information om dina personuppgifter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för våra direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss på pm@c-translation.se om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är C-TRANSLATION AB.

Användning av Cookies

C-Translation AB använder sig av cookies på vår webbplats för vissa funktioner på sidan. Syftet med cookies är att vi ska kunna ge våra besökare en så bra service som möjligt samt för att se vilka webbsidor som våra besökare är mest intresserade av.

Vad är Cookies?

En cookie är en liten textfil med en samling data som lagras på din dator. Cookien innehåller ingen personinformation såsom telefonnummer, e-postadress eller andra kontaktuppgifter utan är bara till för att vi skall förstå att du är samma person som kommer tillbaka till oss.

Cookies sparas alltid bara på din dator/mobila enhet och kan bara läsas av den webbplats de kommer från. I din webbläsare kan du ange om cookies ska tillåtas eller om webbläsaren ska visa ett varningsmeddelande varje gång en cookie söker tillträde till din dator.

Acceptera Cookies

Du kan själv välja om du vill acceptera kakor på din dator eller inte. Vill du inte ta emot dem kan du göra en inställning på datorn som gör att din webbläsare automatiskt tackar nej till kakor, eller välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra en. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Hur du gör dessa inställningar kan du läsa om på din webbläsares hjälpsidor. Det innebär dock att du inte kan använda vissa funktioner på vår webbplats.

Genom att fortsätta på vår webbplats och använda våra tjänster godkänner du att ta emot alla cookies på C-Translation AB:s sidor.

Olika typer av cookies

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies finns kvar på användarens dator till dess att användaren tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och användaren återkommer till https://c-translation.se. Vissa permanenta cookies kan användas för att spåra en användares besök på flera olika webbplatser. Sessionscookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i användarens dator under tiden användaren är inne på https://c-translation.se. När användaren stänger ned sin webbläsare försvinner eventuella sessionscookies.

Hur besökare kan hantera cookies

Vi har en bekräftelsedialog på vår sida via vilken du accepterar användandet av cookies på vår site.

Du kan begränsa möjligheten eller omfattningen för en site att använda Cookies i din webbläsare. Det gör du i inställningarna. Du kan normalt välja att helt blockera cookies, blockera tredjepartscookies eller be webbläsaren att radera alla cookies när du stänger den.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du inte accepterar cookies.

Fler frågor

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på pm@c-translation.se

Kvinna som läser på datorn om integritets- och cookiepolicy